Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiếu N

24 tháng 11 2019 02:49

câu hỏi

3x+25 chia hết cho x+3


0

1


T. Hữu

24 tháng 11 2019 16:31

3x + 25 = 3x + 9 + 16 vậy muốn 3x +25 chia hết cho x+3 thì 16 phải chia hết cho x+3 vậy x+3 là các số thuộc tập hợp Ư(16) và ta tìm được các số x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x -(-2x+17-25)-3×(x-5)=-13

0

Lihat jawaban (1)