Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm B

17 tháng 1 2023 13:58

câu hỏi

3x-2=x-2

3x-2=x-2

alt

13

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

19 tháng 1 2023 11:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần pt bậc nhất một ẩn</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>3x -2 = x -2&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 2x = 0&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x = &nbsp;0&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần pt bậc nhất một ẩn

Bài giải chi tiết:

Ta có:

3x -2 = x -2 

<=> 2x = 0 

<=> x =  0 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Trần M

22 tháng 1 2023 06:01

<p>3x-2=x-2&nbsp;</p><p>=) 3x -2-x+2=0</p><p>=) 2x=0</p><p>=)x=0</p>

3x-2=x-2 

=) 3x -2-x+2=0

=) 2x=0

=)x=0

Phạm B

22 tháng 1 2023 14:42

<p>X=0</p><p>&nbsp;</p>

X=0

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một người muốn leo lên một mái nhà để sửa mái. Người đó lấy một cái thang biết cái thang dài 5m và khoảng cách từ chân thang đến nhà là 3m . Hỏi khoảng cách từ mặt đất lên mái nhà là bao nhiêu

1

Lihat jawaban (2)