Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh N

17 tháng 3 2021 15:00

câu hỏi

3n+1=7n-11


3

1


Trang T

24 tháng 3 2021 15:49

3n+1=7n-11=>3n-7n=-11-1=>-5n=-12=>N=-12/5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1 xe máy đi từ A đến B với vận tốc 25km/h khi đén B nghỉ 30 phút rồi quay về A với vận tốc 30km/h . Tổng thời gian cả đi lẫn về là 6h .Tính quãng đường AB

5

Lihat jawaban (1)