Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuận T

06 tháng 10 2022 14:24

câu hỏi

3cosx + √3tanx-3-√3=0

3cosx + √3tanx-3-√3=0


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 15:38

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Chương phương trình lượng giác, lớp 11 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn lim

6

Được xác nhận