Square root
VBT
Calculator
magnet

黄庆玲 黄

28 tháng 10 2022 14:41

câu hỏi

398 chia x dư 38 và 450 chia x dư 18

398 chia x dư 38 và 450 chia x dư 18


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 12:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em,</p><p>Đây là một bài tập thuộc Toán 6&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>398 : a dư 38</p><p>&nbsp;=&gt;398-38=360 chia hết cho a</p><p>&nbsp;450 : a dư 18</p><p>&nbsp;=&gt;450-18=432 chia hết cho a</p><p>Điều kiện a thuộc N*</p><p>Ta tìm ƯCLN của 360 và 432: 360=2^3.3^2.5</p><p>432=2^4.3^3</p><p>Suy ra ƯCLN của 360 và 432 = 2^3.3^2=8.9=72&nbsp;</p><p>Vậy a=72&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em,

Đây là một bài tập thuộc Toán 6 

Bài giải chi tiết: 

398 : a dư 38

 =>398-38=360 chia hết cho a

 450 : a dư 18

 =>450-18=432 chia hết cho a

Điều kiện a thuộc N*

Ta tìm ƯCLN của 360 và 432: 360=2^3.3^2.5

432=2^4.3^3

Suy ra ƯCLN của 360 và 432 = 2^3.3^2=8.9=72 

Vậy a=72 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận