Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

06 tháng 12 2022 03:24

câu hỏi

376 - (57 × x với x= 3

376 - (57 × x với x= 3

 

alt

3

1


Phan N

07 tháng 12 2022 05:54

jwbdhrj

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20020÷200

2

Lihat jawaban (1)