Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

02 tháng 2 2020 14:32

câu hỏi

36,66:7,8=??


1

5


N. Thị

03 tháng 2 2020 07:47

Chào con! 4,7

Lê T

03 tháng 2 2020 08:29

đáp án là :4,7

Pham C

07 tháng 2 2020 13:55

36.66:7.8-4.7

Bé B

08 tháng 2 2020 08:47

Đáp án là 4,7

Selina S

09 tháng 2 2020 03:54

36,66÷7,8=4,7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền

3

Lihat jawaban (2)