Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

17 tháng 6 2021 08:02

câu hỏi

36-12x+x^2


15

1


Tạ H

18 tháng 6 2021 10:25

x²-12x+36 thả tim cho mình nhé!😁

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x^2=2x

21

Lihat jawaban (2)