Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn V

07 tháng 12 2019 04:43

câu hỏi

36.12+36.98-18.2.10


0

1


Cao Đ

07 tháng 12 2019 12:12

=36.12+36.98-(18.2).10 =36.12+36.98-36.10 =36.(12+98-10) =36.(110-10) =36.100 =3600

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giải thích vêc góc

6

Lihat jawaban (1)