Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm Q

11 tháng 10 2020 12:20

câu hỏi

350:5=?


9

6


Võ H

18 tháng 10 2020 06:27

350:5=70

Võ H

18 tháng 10 2020 06:32

vì :3:5không được thì ta lấy 35:5=7viết 7 ,7×5=35,35-35=0 hạ ,0:7=0viết 0 bằng 70

Ins_nguyenn_thaii I

18 tháng 10 2020 08:11

70

Thịnh_PHÓ_TEAM_SUS T

18 tháng 10 2020 09:50

70

Tranbieu T

18 tháng 10 2020 12:04

70

Nguyễn T

18 tháng 10 2020 14:17

70

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đố biết số xp của người cao nhất cộng số xp của tôi là bao nhiêu xp?

1

Lihat jawaban (3)