Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyên N

25 tháng 5 2023 12:59

câu hỏi

35 nhân 700 bằng ?

35 nhân 700 bằng ?


10

2


Hiếu M

25 tháng 5 2023 15:04

<p>35×700=24500</p><p>&nbsp;</p>

35×700=24500

 

T T

28 tháng 5 2023 10:20

<p>Bằng 24500</p><p>Nha</p>

Bằng 24500

Nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một thửa ruộng có chu vi là 140m.Biết chiều dài lớn hơn chiều rộng 10m và biết mỗi mét-vuông thu hoạch được 2 ki-lô-gam lúa.Hỏi trên cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ thóc?

7

Lihat jawaban (1)