Square root
VBT
Calculator
magnet

Trọng H

29 tháng 9 2021 03:05

câu hỏi

35. Khi trừ một số thập phân với một số thập phân có một chữ số ở phần thập phân, do sơ suất, một học sinh đã bỏ quên dấu phẩy của số trừ, đồng thời chép nhầm dấu trừ (-) thành dấu cộng (+), vì vậy nhận được kết quả bằng 257,5. Tìm hai số đó. Biết rằng kết quả của phép tính đúng bằng 231,1


4

1


Childness_cute_côđơn C

23 tháng 10 2021 02:19

Vì học sinh sơ suất nên kết quả bằng 257,5.Ta có: 257,5-5-a-4-a=231,1 =257,5-9-a=231,1 a=257,5-231,1-9=17,4 Số thứ hai là:231,1+17,4=248,5 hai số đó là 17,4 và 248,5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tổng số học sinh lớp 51 là 30 em điểm kiểm tra môn Toán cuối kì 1 có học sinh 9 có 9 học sinh đạt loại giỏi 20% học sinh đạt lại yếu học sinh đạt loại Đạt loại khá Bảy em

0

Lihat jawaban (1)