Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 08:10

câu hỏi

35. Dãy gồm các chất đều là muối axit : A. NaHCO3, CaCO3, Na2CO3. B. Mg(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2. C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3. D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3

alt

69

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

23 tháng 9 2022 10:23

Được xác nhận

Xin chào em, Đáp án: B Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Oxit axit là A. CO2, P2O5, CO, SiO2, SO2, SO3 B. CO, CO2, P2O5, SO2, SO3 C. CO2, SiO2, P2O5, SO2, SO3 D. CO2, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3

12

Được xác nhận

Hòa tan 10g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu trong 200g dd axit sunfuric loãng. Sau phản ứng thu được 2,8(l) khí (đktc) 1)Viết phương trình hóa học 2)Tính thành phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 3)Tính nồng độ phần trăm(%) của axit tham gia phản ứng

58

Lihat jawaban (1)