Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyên U

10 tháng 8 2022 10:55

câu hỏi

345.344344-344.345


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher73

University of Pedagogy

10 tháng 8 2022 11:17

Được xác nhận

Chào em Ca H, Đây là một bài tập thuộc lớp 6, chương Số tự nhiên, Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính Bài giải chi tiết: 345.344344−344.345 =345.(344344−344) =345.344000 =345.344.1000 =118680.1000 =118680000 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính c) (1−1/2018)⋅(1−2/2018)⋅(1−3/2018)⋯(1−2020/2018).

1

Được xác nhận