Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh T

13 tháng 4 2020 05:23

câu hỏi

3425,234 : 2134,502=? mình mời các bạn trả lời


0

1


Nguyễn T

13 tháng 4 2020 08:28

bấm máy tính ta được 3425,234 : 2134,502 = 1,604 dư 1,492792

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em thử nhắn (hết dịch tao đi học) rồi nhấn chữ đầu tiên năm cái xem nó ra cái gì Nhớ để lại chữ mà anh em ghi được nha.

47

Lihat jawaban (3)