Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

16 tháng 9 2022 08:10

câu hỏi

34. Cho 9 g hỗn hợp gồm Al và oxit của nó tác dụng hoàn toàn với một dung dịch NaOH 25% ( D = 1,28 g/ml ), thấy giải phóng ra 3,36 lit H2 (đktc ). Số mol NaOH đã phản ứng là A. 0,220 B. 0,224 C. 0,112 D. 0,33

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

26 tháng 9 2022 14:51

Được xác nhận

Xin chào em, Đáp án: B Đây là một bài tập thuộc Chương 4, lớp 8 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

E là axit của kim loại M, trong đó oxi chiếm 20% theo khối lượng. Xác định công thứ phân tử của E

0

Lihat jawaban (1)