Square root
VBT
Calculator
magnet

Cún C

12 tháng 4 2020 08:15

câu hỏi

32:4= 50:10= 16:4=


0

2


Thi T

12 tháng 4 2020 12:58

32:4=8 50:10=5 16:4=4

Cún C

14 tháng 4 2020 07:47

đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ngày 1 tháng 5 là thứ 5 vậy ngày 1 tháng tháng 3 là thứ mấy?

10

Lihat jawaban (5)