Square root
VBT
Calculator
magnet

Tình N

27 tháng 11 2022 11:46

câu hỏi

32-34+36-38+40-42

32-34+36-38+40-42


6

2


Lê T

27 tháng 11 2022 12:28

<p>-6</p>

-6

Havi T

27 tháng 11 2022 13:23

<p>32-34+36-38+40-42=-6</p>

32-34+36-38+40-42=-6

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) x^(3)−2x^(2)+2x−13

0

Được xác nhận

👶-------🧒------🧍---------👫----------👩‍❤️‍💋‍👩-------🤰------🤱-----------👼

17

Lihat jawaban (2)