Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam V

10 tháng 2 2020 01:24

câu hỏi

315-(-77)+13-(315+77) giải quyết vấn đề này giúp em 😭


0

1


Nam V

10 tháng 2 2020 01:46

=315+77+13-315-77 =(315+77)+13-(315-77) =392+13-(-392) =(392-392)+13 =0+13=13

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

-2x-(x-17)=34-(-x+25)

0

Lihat jawaban (1)