Square root
VBT
Calculator
magnet

Mèo B

02 tháng 4 2020 04:09

câu hỏi

31+x=87


0

2


Vũ T

02 tháng 4 2020 12:14

31+x=87 x=87-31 x=56

N. Ngọcanh

08 tháng 4 2020 09:02

Mình cũng làm như bạn! 🎉

Cao T

02 tháng 4 2020 12:30

X =87-31 X =56

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

7+7+7 nhân 9

21

Lihat jawaban (35)