Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm C

01 tháng 5 2023 12:17

câu hỏi

3000*40+50-6=

3000*40+50-6=


4

2


Hướng D

01 tháng 5 2023 17:23

<p>30000*40=120000</p><p>50-6=44</p><p>120000+44=120044</p><p>&nbsp;</p>

30000*40=120000

50-6=44

120000+44=120044

 

Mai T

10 tháng 5 2023 13:44

<p>12044</p>

12044

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9876543219987653159999999532765468×157745664455774468632356886422446677878863×997666787899876432235567778899999764322113467899÷568483898954233444××××××5678×643224567788995311467-895847657765+6885311244456677777788888999874322468

20

Lihat jawaban (1)