Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang O

07 tháng 2 2020 09:57

câu hỏi

300+x=800


0

1


Đặng P

07 tháng 2 2020 14:01

300+x=800 x =800-300 x =500

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 + 3 + 3 × 9 =

0

Lihat jawaban (7)