Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng T

08 tháng 1 2021 04:32

câu hỏi

300÷5 , 200÷4 .


9

3


Đại T

10 tháng 1 2021 04:54

300:5=60 200:4=50

Văn H

14 tháng 1 2021 13:37

300:5=60 200:4=50

Hoàng T

18 tháng 1 2021 03:28

cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

245 + 354 =

37

Lihat jawaban (19)