Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng C

23 tháng 1 2022 07:40

câu hỏi

30×20-10


6

2


Hoàng C

23 tháng 1 2022 07:42

30×20-10 = 80

Nam K

28 tháng 1 2022 09:15

30×20-10=590

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay