Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

15 tháng 12 2019 07:46

câu hỏi

3 x/ 5 x + 5 y - x /10 x - 10 y


1

5


Nguyễn T

16 tháng 12 2019 13:48

sao ko ai giải hộ mình ạ ứng dụng này tệ quá xóa luôn đây đúng là ko tin vào mạng được phải ưu lực cánh sinh thôi😤😤😤😤😤😤😤😤😤

Ngọc N

17 tháng 12 2019 02:27

có nghĩa là 3x phần 5x+5y trừ cho x phần 10x-10y phải không bạn

Nguyễn T

17 tháng 12 2019 12:28

vâng ạ

Ngô T

18 tháng 12 2019 16:50

haha. hai bọn cậu vui tính ghê

Bảo C

22 tháng 12 2019 12:15

3×/5×+5y-×/10×-10y =3×/5(×+y)-×/10(x-y) =3×/5(×+y)+×/10(x+y) =3x.2/2.5(×+y)+×/10(×+y) =6×/10(×+y)+×/10(×+y) =6×+×/10(×+y) =7×/10(×+y) (ở đây để biến ×-y thành x+y ta đặt dấu "-" phía trước x/10(×-y) mà trước đó đã có sẵn 1 dấu trừ ,2 dấu trừ= 1 dấu+ nên mới có dấu + trước x/10(×+y) mong bạn đừng lộn dấu)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

25x-4.(3x-1)+7(5-2x) tại x=2,1

4

Lihat jawaban (1)