Square root
VBT
Calculator
magnet

Sanna B

28 tháng 11 2022 13:24

câu hỏi

3 lớp 7A,7B,7C được thưởng một số vở,biết số vở của ba lớp lần lượt tỷ lệ với 3,5,7 và số vở của lớp 7C nhiều hơn số vở của lớp 7B là 28 quyển . Tính số vở của ba lớp ?

3 lớp 7A,7B,7C được thưởng một số vở,biết số vở của ba lớp lần lượt tỷ lệ với 3,5,7 và số vở của lớp 7C nhiều hơn số vở của lớp 7B là 28 quyển . Tính số vở của ba lớp ?

 

 

alt

11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

30 tháng 11 2022 11:11

Được xác nhận

Xin chào em Sanna B, Đáp án cho câu hỏi của em là: Sô vở của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 42, 70, 98 (quyển) Bài giải chi tiết: Gọi số vở được thưởng của 3 lớp 7A,7B,7C lần lượt là a, b, c Vì số vở của ba lớp lần lượt tỷ lệ với 3,5,7 nên ta có: a/3 = b/5 = c/7 mà số vở của lớp 7C nhiều hơn số vở của lớp 7B là 28 quyển nên ta có c - b = 28 Ta có: a/3 = b/5 = c/7 = (c - b)/(7-5) = 28/2 = 14 => a = 42, b = 70, c = 98 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

∆ ABC có A(-1;2) Trung tuyến CM : 5x+ 7y- 20= 0 Đường cao BH : 5x- 2y -4 =0 Tìm phương trình tổng quát của AC và AB

6