Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiến K

27 tháng 10 2020 12:45

câu hỏi

3. Lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật ?


8

2


Duy N

29 tháng 10 2020 12:45

vật tác dụng lực có thể làm biến đổi chuyển động,bị biến dạng hoạc hai kết quả có thể xảy ra cùng một lúc.

Kiến K

04 tháng 11 2020 14:42

cảm ơn nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy nêu hai ví dụ về mặt phẳng nghiêng

0

Lihat jawaban (1)