Square root
VBT
Calculator
magnet

Huyền N

06 tháng 8 2022 13:35

câu hỏi

3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự O,A,B và 1 điểm M sao cho MAB vuông tại A. 1 điện tích điểm Q đặt tại O thì độ lớn cường độ điện trường do nó gây ra tại A và B lần lượt là 256000V/m và 5625V/m. độ lớn cường độ điền trường do Q gây ra tại M gần với giá trị nào nhất ?


5

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng: A. song song với I1, I2 và cách I1 28 cm. B. nằm giữa hai dây dẫn trong mặt phẳng và song song với i1 I2 cách I2 14 cm . C. trong mặt phẳng và song song với i1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42 cm . Giải thích hộ em sao M lại nằm ngoài với ạ

17

Được xác nhận