Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân T

18 tháng 10 2022 12:02

câu hỏi

3: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên x sao cho x chia hết cho 15 và 0 60?  x A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên x sao cho x chia hết cho 15 và

0 60?  x
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4


5

1


Lưu T

18 tháng 10 2022 12:40

chọn D

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính: (7^(2005)+7^(2004)):7^(2004)

19

Được xác nhận