Square root
VBT
Calculator
magnet

Thiết H

01 tháng 11 2022 14:06

câu hỏi

3×{77÷[35-(3^3+1)]}


4

1


NThy N

01 tháng 11 2022 14:39

<p>Đáp án đây bn nhé</p>

Đáp án đây bn nhé

alt

Thiết H

01 tháng 11 2022 14:40

cảm ơn bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận