Square root
VBT
Calculator
magnet

Mon_ T

20 tháng 10 2020 12:15

câu hỏi

3/7+6


2

1


Đỗ G

22 tháng 10 2020 12:15

Bạn quy đồng ra rồi tính như thế này : 3/7 + 6/1 . Mẫu số chung là 7 3/7+ 42/7= 45/7

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

31

Lihat jawaban (12)