Square root
VBT
Calculator
magnet

DuyManh D

13 tháng 11 2022 07:04

câu hỏi

3,579+54,794

3,579+54,794


6

2


Mina N

14 tháng 11 2022 05:10

<p>85,373</p>

85,373

Nguyen K

19 tháng 11 2022 08:27

<p>3,579+54,794=58,373</p><p>&nbsp;</p>

3,579+54,794=58,373

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận