Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

11 tháng 4 2020 07:54

câu hỏi

3\4 và 2\5 giải


1

2


Minh N

12 tháng 4 2020 03:30

phân số tối giản

Mister V

12 tháng 4 2020 05:44

phân số tôi giản

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 1 m 2 cm chiều cao là 13 độ dài đáy Tính diện tích mảnh vườn đó

0

Lihat jawaban (1)