Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

11 tháng 4 2020 07:58

câu hỏi

3\4 và 2\5 giải theo rút gọn phân số


0

1


Minh N

12 tháng 4 2020 03:29

phân số tối giản

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho dãy số :2 ;5 ;8 ;11; 14;... 101 ; 104.số 77 là số hạng thứ thứ bao nhiêu của dãy

1

Lihat jawaban (1)