Square root
VBT
Calculator
magnet

Miu C

27 tháng 3 2020 08:32

câu hỏi

3:4 bằng mấy nhớ giải thích vì sao?


1

3


Phạm C

27 tháng 3 2020 12:45

3:4=3/4 hoặc bằng 0,75

Trâm_cute T

27 tháng 3 2020 12:59

3:4=3/4 hoặc0,75

Thần S

27 tháng 3 2020 13:44

3÷4=0,75 vì nó không chia hết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

548923÷45328+(6589-1873)÷1945

4

Lihat jawaban (1)