Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà B

08 tháng 4 2020 14:51

câu hỏi

3:4 bằng bao nhiêu?


7

31


Minh N

10 tháng 4 2020 02:31

0,75

Huy B

10 tháng 4 2020 07:40

Bằng 0,75

Nguyễn H

09 tháng 4 2020 00:30

3/4 nha bạn IQ:3000

Nguyễn G

09 tháng 4 2020 01:25

0,75 nha bạn

Son D

11 tháng 4 2020 06:50

0,75

Kirito K

09 tháng 4 2020 02:45

3\4 IQ VÔ CỰC 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😎

Nguyễn L

09 tháng 4 2020 03:52

3/4 IQ vô cực

Kudo S

11 tháng 4 2020 09:32

3/4 có thể đổi thành 0,75

Nguyễn V

12 tháng 4 2020 02:54

0,75

Nguyễn T

12 tháng 4 2020 11:57

nếu bằng số thập phân thì bằng 0,75 nếu bằng phân số thì bằng 3/4

Nguyễn Q

13 tháng 4 2020 10:59

0,75

Trường G

15 tháng 4 2020 02:44

0,75

Sơn N

15 tháng 4 2020 02:51

0,75 nha

Trương B

15 tháng 4 2020 02:53

0,75

Nguyễn T

15 tháng 4 2020 06:44

0,75 hoặc 3/4

Bảo T

15 tháng 4 2020 12:21

3/4

Trịnh M

13 tháng 6 2020 14:40

Bằng 0,75

NGÔ Q

09 tháng 4 2020 01:28

Đúng là IQ:0001

Biscal B

09 tháng 4 2020 15:00

3/4

Oanh O

10 tháng 4 2020 03:27

ko bằng bao nhiêu cả

Leo T

11 tháng 4 2020 01:50

3/4

Phúc C

11 tháng 4 2020 02:56

3/4

Nguyễn L

12 tháng 4 2020 03:55

21 bạn

Trung H

12 tháng 4 2020 07:50

3/4 hoặc 0.75

Meow A

13 tháng 4 2020 13:34

3/4IQ vô cực

Giang T

14 tháng 4 2020 06:45

=2 vì 3 là tam 4 là tứ tam chia tứ =8:4

Mobile G

15 tháng 4 2020 02:34

¾ 0,75

Nghia K

15 tháng 4 2020 13:14

0.75

Happy C

02 tháng 12 2020 05:42

0,75

Nguyễn L

27 tháng 3 2021 14:51

0,75 hoặc ba chí bốn là tam chia tư tứ chia tam là tam chia tư là bằng 2.

Nguyễn T

21 tháng 6 2021 11:16

toán học là bằng 0,75

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

50×50 ÷46 = bao nhiêu ?

41

Lihat jawaban (6)