Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung D

16 tháng 4 2023 08:01

câu hỏi

3/4+5/7=

3/4+5/7=


15

2


Nguyễn T

16 tháng 4 2023 10:35

<p>41/28</p><p>&nbsp;</p>

41/28

 

Nguyễn N

16 tháng 4 2023 13:09

<p>41/28 nha</p><p>&nbsp;</p>

41/28 nha

 

Nguyễn T

16 tháng 4 2023 13:28

41/28 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)

Cho hai tập hợp A={x∈R∣−3

1

Được xác nhận