Square root
VBT
Calculator
magnet

Emma W

22 tháng 2 2020 13:16

câu hỏi

3.(3x+2)-(3x+1)=12x+10


1

1


Dương N

22 tháng 2 2020 15:25

3.(3x+2)-(3x+1)=12x+10 <=>9x+6-3x-1=12x+10 <=>9x-3x-12x=10+1-6 <=>-6x=5 <=>x=-5/6 Vậy tập nghiệm của phương trình S={-5/6}

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

các bạn cho mình hỏi? Cách để kiếm nhiều vàng cần phải làm gì ?

33

Lihat jawaban (2)