Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc D

20 tháng 9 2022 21:46

câu hỏi

3.3.3 =?


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 02:57

Được xác nhận

<p>Chào em Ngọc D<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài lũy thừa với số mũ tự nhiên<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>Viết dưới dạng lũy thừa: 3.3.3=3<sup>3</sup><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em</p>

Chào em Ngọc D
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài lũy thừa với số mũ tự nhiên
Lời giải chi tiết như sau:

Viết dưới dạng lũy thừa: 3.3.3=33
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trinh sau: a) (x−1)^(2)+(x+3)^(2)=2(x−2)(x+1)

0

Được xác nhận