Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh Q

20 tháng 4 2020 03:24

câu hỏi

3 + 3 + 3 × 9 =


0

7


Phạm T

20 tháng 4 2020 08:17

=33

N. Ngọcanh

20 tháng 4 2020 09:37

3 + 3 + 3 x 9 = 3 + 3 + 27 = 6 + 27 = 33

Phan H

20 tháng 4 2020 11:10

33

Linh H

20 tháng 4 2020 11:39

33

Minh A

24 tháng 4 2020 02:46

33

Bùi T

26 tháng 4 2020 14:50

= 3+3+3×9 = 3+3+27 = 6+27 = 33

Hằng N

27 tháng 4 2020 02:19

81

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn ơi làm sao mình có thể học bài một phần tư

0

Lihat jawaban (3)