Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

24 tháng 12 2019 15:29

câu hỏi

3×(25+25)


0

4


Thanh Y

25 tháng 12 2019 04:05

150

Trần P

25 tháng 12 2019 12:49

3x(25+25) =3x50 =150

Khang T

27 tháng 12 2019 08:24

150

Nguyễn T

30 tháng 12 2019 08:52

=150

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Toán lớp 7 có ai biết ko

0

Lihat jawaban (2)