Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh L

05 tháng 4 2023 14:50

câu hỏi

3/2 x 18/8

3/2 x 18/8


11

2


Tuệ N

06 tháng 4 2023 12:25

<p>=27/8</p>

=27/8

Lê A

06 tháng 4 2023 14:24

<p><i><strong>3/2×18/8=27/8</strong></i></p><p><i><strong>HỌC TỐT!!</strong></i></p>

3/2×18/8=27/8

HỌC TỐT!!

Ngọc S

09 tháng 4 2023 14:11

27/8

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bài tiếng anh này làm kiểu gì

24

Lihat jawaban (8)