Square root
VBT
Calculator
magnet

Cún C

14 tháng 4 2020 07:50

câu hỏi

3+132= 24:6= 32:4= 3+5= 54:6= 5+789=


1

1


Khánh H

14 tháng 4 2020 12:38

3+123=126 24:6=4 32:4=8 3+5=8 54:6=9 789+5=1334

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hình vuông có diện tích bằng 36 cm vuông. Chu vi hình vuông đó là

2

Lihat jawaban (1)