Square root
VBT
Calculator
magnet

Nam K

28 tháng 12 2020 03:08

câu hỏi

2xy-2xy+7x-9÷3x


1

1


H. Phan

30 tháng 12 2020 04:24

Chào em, em gõ yêu cầu của đề để cô có thể hỗ trợ em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

x^2-10x+21=0

28

Lihat jawaban (1)