Square root
VBT
Calculator
magnet

Trương N

15 tháng 1 2020 09:30

câu hỏi

2x-y=m-1 3x+y=4m+1 tìm m để có nghiệm (x, y) thỏa mãn điều kiện ( x+y >1)


0

1


L. Cô

16 tháng 1 2020 07:26

Thực hiện biến đổi tương đương, cộng vế theo vế hai pt: 5x=5m Chuyển vế pt thứ nhất: y=2x-m+1 Tiếp tục thu gọn, ta được: x=m; y=2m-m+1=m+1 Ta có x+y>1 m+m+1>1 2m>0 m>0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cách giải hệ phương trình? [x-3y=4 [5x+3y=4

14

Lihat jawaban (2)