Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Q

30 tháng 10 2022 12:29

câu hỏi

2x.(x 2 -3)

2x.(x2-3)


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 02:51

Được xác nhận

<p>Chào em Đặng Q<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2x(x<sup>2</sup>-3)=2x<sup>3</sup>-6x<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Đặng Q
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, chương 1
Lời giải chi tiết như sau:

2x(x2-3)=2x3-6x
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận