Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyết N

02 tháng 11 2022 13:48

câu hỏi

2x.(x^2-7x-3)


3

1


Nguyễn T

02 tháng 11 2022 15:46

phân tích đa thức thành nhân tử :

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận