Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

20 tháng 9 2022 13:03

câu hỏi

2x-4x+6y-7xy=


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 13:10

Được xác nhận

<p>Xin chào Nguyễn T.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>2x-4x+6y-7xy=-2x+6y-7xy</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào Nguyễn T.

Đây là câu hỏi thuộc toán 8 chương 1.

Lời giải chi tiết:

2x-4x+6y-7xy=-2x+6y-7xy

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em

 

 

 

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố.15

4

Được xác nhận