Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ T

01 tháng 11 2020 04:35

câu hỏi

2x(3x×x-5x-1)


5

1


Nguyễn T

05 tháng 11 2020 11:08

2x. (3x^2-5x-1) 6x^3-10x^2-2x

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)