Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 3 2023 16:08

câu hỏi

2x^2-2x x= bao nhiêu?

2x^2-2x x= bao nhiêu?


12

1


Mai T

17 tháng 3 2023 02:09

<p>1/2</p><p>&nbsp;</p>

1/2

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải pt c) 1/(x−1)+(2x^(2)−5)/(x^(3)−1)=4/(x^(2)+x+1)

80

Được xác nhận